DỊCH VỤ ĐĂNG TIN RAO VẶT GIỚI THIỆU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
avatar
trantuliem
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 07/11/2019

TUỔI 1995 ẤT HỢI LẤY VỢ TUỔI NÀO HỢP Empty TUỔI 1995 ẤT HỢI LẤY VỢ TUỔI NÀO HỢP

7/11/2019, 9:44 am
TUỔI 1995 ẤT HỢI LẤY VỢ TUỔI NÀO HỢP Hinh-nen-hoa-hong-dep-2_042455447

TUỔI 1995 ẤT HỢI
Mệnh Kim - Bạch kim Trắng
Cung phi: Khôn
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Mão tuổi Mùi, Dần

Nam 1995 - Nữ 2007


 • Chồng can Ất lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Hợi: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Tốn : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Hợi - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 - Nữ 2006


 • Chồng can Ất lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tuất: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Chấn : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Tuất - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 - Nữ 2005


 • Chồng can Ất lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dậu: Vợ chồng có đặng toàn vẹn, từ 30 tuổi trở lên mới biết sự hay giở. - Điểm: 1

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khôn : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5

 •  Tuổi :Hợi - Dậu - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1995 - Nữ 2004


 • Chồng can Ất lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thân: Có thi đỗ nhưng sau cũng Không lợi - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khảm : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5

 •  Tuổi :Hợi - Thân Tứ Hành Xung. - Điểm: 1


TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1995 - Nữ 2003


 • Chồng can Ất lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mùi: Giàu sang vinh hiển, sanh con cháu đặng thi đỗ nhiều khoa. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Ly : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Mùi Tam hợp. - Điểm: 4


TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 - Nữ 2002


 • Chồng can Ất lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Ngọ: Vợ chồng được song toàn đại lợi, nhưng sau cũng sinh buồn phiền. - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Ngọ - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1995 - Nữ 2001


 • Chồng can Ất lấy vợ can Tân: Chồng Ất lấy Vợ Tân rất Xấu. - Điểm: 0

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tỵ: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Đoài : Thiên Y - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Tỵ Lục Xung. Tứ Hành Xung. - Điểm: -1


TỔNG ĐIỂM: 3.5

Nam 1995 - Nữ 2000


 • Chồng can Ất lấy vợ can Canh: Chồng Ất lấy Vợ Canh rất tốt. - Điểm: 2

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thìn: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Càn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Thìn - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1995 - Nữ 1999


 • Chồng can Ất lấy vợ can Kỷ: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mão: Nếu Không có con thì mới đặng an toàn. - Điểm: 1

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Mão Tam hợp. - Điểm: 4


TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 - Nữ 1998


 • Chồng can Ất lấy vợ can Mậu: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dần: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Tốn : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Dần Lục Hợp. Tứ Hành Xung. - Điểm: 2


TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1995 - Nữ 1997


 • Chồng can Ất lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Sửu: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Chấn : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5

 •  Tuổi :Hợi - Sửu - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1995 - Nữ 1996


 • Chồng can Ất lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tý: Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khôn : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5

 •  Tuổi :Hợi - Tý - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1995 - Nữ 1995


 • Chồng can Ất lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Hợi: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khảm : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Hợi - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1995 - Nữ 1994


 • Chồng can Ất lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tuất: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Ly : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Tuất - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 - Nữ 1993


 • Chồng can Ất lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dậu: Vợ chồng có đặng toàn vẹn, từ 30 tuổi trở lên mới biết sự hay giở. - Điểm: 1

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Dậu - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 - Nữ 1992


 • Chồng can Ất lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thân: Có thi đỗ nhưng sau cũng Không lợi - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Đoài : Thiên Y - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Thân Tứ Hành Xung. - Điểm: 1


TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1995 - Nữ 1991


 • Chồng can Ất lấy vợ can Tân: Chồng Ất lấy Vợ Tân rất Xấu. - Điểm: 0

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mùi: Giàu sang vinh hiển, sanh con cháu đặng thi đỗ nhiều khoa. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Càn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Mùi Tam hợp. - Điểm: 4


TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 - Nữ 1990


 • Chồng can Ất lấy vợ can Canh: Chồng Ất lấy Vợ Canh rất tốt. - Điểm: 2

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Ngọ: Vợ chồng được song toàn đại lợi, nhưng sau cũng sinh buồn phiền. - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Ngọ - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 - Nữ 1989


 • Chồng can Ất lấy vợ can Kỷ: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tỵ: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Tốn : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Tỵ Lục Xung. Tứ Hành Xung. - Điểm: -1


TỔNG ĐIỂM: 3.5

Nam 1995 - Nữ 1988


 • Chồng can Ất lấy vợ can Mậu: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thìn: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Chấn : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Thìn - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 - Nữ 1987


 • Chồng can Ất lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mão: Nếu Không có con thì mới đặng an toàn. - Điểm: 1

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khôn : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Mão Tam hợp. - Điểm: 4


TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 - Nữ 1986


 • Chồng can Ất lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dần: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khảm : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Dần Lục Hợp. Tứ Hành Xung. - Điểm: 2


TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1995 - Nữ 1985


 • Chồng can Ất lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Sửu: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. - Điểm: 1.5

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Ly : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Sửu - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1995 - Nữ 1984


 • Chồng can Ất lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tý: Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5

 •  Tuổi :Hợi - Tý - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1995 - Nữ 1983


 • Chồng can Ất lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1

 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Hợi: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. - Điểm: 2

 • Chồng : Khôn lấy vợ : Đoài : Thiên Y - Thật tốt - Điểm: 2

 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5

 •  Tuổi :Hợi - Hợi - Điểm: 2.5


TỔNG ĐIỂM: 9

CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết